Geconventioneerde arts-tarieven

Wij zijn op dit moment volledig geconventioneerd, dat wil  zeggen dat we de tarieven hanteren zoals afgesproken met het RIZIV.

  • Raadpleging €27,00
  • Avondraadpleging (na 18 uur) €31,00
  • Huisbezoek  €40,00
  • Huisbezoek ‘s avonds €53.00
  • GMD (globaal medisch dossier) €31.50

GMD: Globaal Medisch Dosier

In het GMD worden alle gegevens bijgehouden over je gezondheid zoals: medische voorgeschiedenis, geneesmiddelengebruik, gevolgde behandelingen en verslagen van specialisten en andere zorgverleners

Daarnaast staat het GMD ook in het teken van preventie: vaccinaties, onderzoek voor de opsporing van dikkedarm-, baarmoederhals-, en borstkanker, maar ook aandacht voor roken en alcoholgebruik en stress.

Voordelen:

  • Het geeft de huisarts een totaalbeeld van je gezondheid. Hierdoor kunnen onderzoeken gerichter gebeuren en behandelingen op elkaar worden afgestemd.
  • U betaalt 30% minder remgeld voor consultaties bij beide artsen in de praktijk
  • U krijgt hogere terugbetaling voor een consult bij een specialist, na verwijzing door de huisarts en indien aan voorwaarden is voldaan

Federale politie

Dr. Vonken is eveneens aangenomen arts voor federale politie.