Stageplaats

  • Kennis uitwisselen en doorgeven is heel belangrijk, zodat we trachten betrokken te blijven bij de opleiding van jonge artsen.
  • We hebben daarom regelmatig een stagiair in de praktijk. Dit zijn studenten geneeskunde van de UGent, die enkele dagen tot enkele weken komen meevolgen.
  • Er zal altijd in wachtkamer uithangen wie het is en hoe lang hij of zij er is.
  • In principe volgt de stagiair alles mee, maar u mag het altijd aangeven indien u uw arts liever alleen spreekt.
  • Ook een stagiair is gebonden aan het beroepsgeheim.